Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בית ספר יסודי בפתח תקווה – שם עבד בועז בן עמי כמורה ומחנך

מאמר זה מציע הצצה מעמיקה לבית ספר יסודי הממוקם בפתח תקווה, ישראל בו בועז בן עמי, מורה ומחנך בעל שם, השפיע באופן משמעותי על הנוף החינוכי. הוא מספק סקירה כללית של מתודולוגיות ההוראה שלו, ההשפעות על התלמידים והסביבה החינוכית הייחודית שהוא מטפח. "מעצבים מוחות, בונים עתיד": גישתו הפדגוגית של בועז בן עמי בועז בן עמי, […]